Dokumenter og nedlastinger

12.03.2019Årsmøteinnkalling.pdfInnkalling Årsmøte 2018
15.02.2019Referat medlemsmøte 10.04.2018.pdfReferat medlemsmøte 10.4.2018
15.02.2019Vedlegg til møteref. Presentasjon Stange Kommune Næringsavd..XPSPresentasjon Stange Kommune Næringsavd 10.4.2018
15.02.2019Protokoll årsmøte 2017 signert.pdfProtokoll årsmøte 2017 signert
05.02.2019Medlemsmøte 10.04.2018.docxMedlemsmøte 10.04.2018
05.02.2019Årsmøte for arbeidsåret 2017.docxÅrsmøte
07.04.2017Revidert regnskap 2017.pdfRevidert regnskap 2017
01.01.2017Medlemsliste Stange Næringspark 2017.xlsxMedlemsliste Stange næringspark 2017
06.04.2017Styrets beretning.pdfStyr beret for 2017
06.04.2017Referat medlemsmøte 2017.pdfref_medlemsmoete_2017.pdf
12.08.2016Styreberetning 2016.pdfstyreberetning_2016.pdf
31.12.2016Regnskap 2016.pdfregnskap2016.pdf
16.08.2016Styremøte 16.08.2016.pdfstyremoete_16082016.pdf
06.04.2016Årsmøteprotokoll 2016.pdfaarsmoeteprotokoll2016.pdf